fbpx

November 2019

November 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Mai Hồng Ngọc

+108k
+ 20.04%)
8880

Ông Cao Thắng

+58k
+ 16.25%)

Trúc Nhân

+54k
+ 16.49%)
5271

Lê Thành Dương

+48k
+ 5.59%)
10086

Nguyễn Hương Giang

+41k
+ 4.20%)
10081

Hứa Nhật Khánh Uyên

+30k
+ 9.37%)
5262

Nguyễn Hà My

+28k
+ 3.27%)
10083

Bùi Bích Phương

+27k
+ 1.91%)

Nguyen Phuoc Thinh

+23k
+ 2.80%)
10076

Phương Tuấn

+23k
+ 5.02%)
7378

November 2019

November 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Đặng Đức Hiếu

+67k
+ 103.43%)
1957

Nguyễn Trần Trung Quân

+56k
+ 22.28%)
4670

Lena Lena

+45k
+ 13.14%)
5866

Phan Tấn Trung

+36k
+ 13.42%)
4659

Võ Hạ Trâm

+32k
+ 18.42%)
3161

Quan Pham Anh

+26k
+ 3.60%)
10086

Trương Tại Tiến

+23k
+ 4.48%)
8469

Cris Phan

+20k
+ 1.81%)
10082

Độ Phùng

+20k
+ 3.94%)
8075

Chung Thanh Phong

+18k
+ 11.56%)
2664

November 2019

November 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Vi Ngọc Lan

+39k
+ 70.38%)
1350

Lâm Vy

+38k
+ 21.37%)
3260

Hoàng Đức Nhân

+36k
+ 7.53%)
7875

Quỳnh Lương

+30k
+ 49.53%)
1344

Phạm Văn Lộc

+27k
+ 6.90%)
6364

Trân Trần

+21k
+ 6.33%)
5371

Quốc Bảo

+19k
+ 22.78%)
1644

Tô Diệp Hà

+18k
+ 43.97%)
649

Chu Thị Khánh Vân

+18k
+ 7.86%)
3659

Thu Trang

+13k
+ 21.49%)
1244

November 2019

November 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Phan Văn Đức

+
+ 0.03%)
10083

Bùi Tiến Dũng

+6k
+ 0.57%)
10076

Trần Đình Trọng

+3k
+ 0.34%)
10082

Khả Như Trần

+10k
+ 1.30%)
10084

Ngô Hương Dương

-1k
-0.18%)

Lê Bảo

+11k
+ 2.69%)
6664

Nguyễn Hoàng Ly

+4k
+ 3.07%)
2458

Chu Duyên

+
+ 0.76%)
1747

Khanh Ngo

+
+ 0.43%)
1749

Hà Văn Quốc Thắng

+
+ 0.35%)
1352

November 2019

November 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

How do we score Influencer?

We look at more than follower numbers. We provide clients custom influencer marketing solutions to reach consumers intimately with seamless brand integrations that focus on quality– not quantity.


We help clients identify and activate relevant influencers who can authentically amplify brand messaging through social conversation and content, leveraging rich analytics to track social growth.


Want to discover which list that match your campaign and category?