May 2021

May 2021

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Kiều Phạm

+72k
+ 24.12%)
0

Nguyễn Thùy Dương

+59k
+ 6.72%)
0

Như Huỳnh

+35k
+ 33.53%)
0

Phương Tuấn

+34k
+ 2.02%)
0

Hiền Mai

+18k
+ 39.85%)
0

Nguyen Hong Diem

+14k
+ 5.50%)
0

Nguyễn Kiều Oanh

+14k
+ 21.53%)
0

Khả Như Trần

+9k
+ 0.91%)
0

Trúc Nhân

+8k
+ 1.38%)
0

Ho Thi Thuy Linh

+7k
+ 3.48%)
0

May 2021

May 2021

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Lý Bình

+192k
+ 80.44%)
0

Huyen Trang

+113k
+ 52.29%)
0

Hà Vũ

+102k
+ 50.18%)
0

Nguyễn Khánh Huyền

+100k
+ 32.27%)
0

Lê Minh Thuận

+78k
+ 43.66%)
0

Phạm Thu Hường

+57k
+ 21.12%)
0

Bùi Khánh Hà

+32k
+ 15.19%)
0

Đức Anh Phạm

+31k
+ 19.15%)
0

Trình Thị Mỹ Duyên

+29k
+ 21.34%)
0

Mai Trần Lâm

+29k
+ 38.81%)
0

May 2021

May 2021

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Hồ Liên

+108k
+ 26.95%)
0

Trần Tuấn Anh

+70k
+ 136.30%)
0

Vũ Thị Thùy Dương

+54k
+ 39.43%)
0

Đình Bình

+45k
+ 87.56%)
0

Tom Vo

+30k
+ 30.91%)
0

Bùi Ngọc Tú

+29k
+ 79.37%)
0

Nguyễn Tuyết Nga

+24k
+ 19.38%)
0

Đinh Thị Thúy Hà

+24k
+ 34.91%)
0

Đàm Ngọc Vy

+20k
+ 16.84%)
0

Tran Tieu Mi

+19k
+ 71.62%)
0

May 2021

May 2021

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Khả Như Trần

+9k
+ 0.91%)
0

Nguyễn Hoàng Ly

+2k
+ 1.04%)
0

Khanh Ngo


-0.18%)
0

Hà Văn Quốc Thắng


-0.15%)
0

Chu Duyên


-0.36%)
0

Trần Đình Trọng

-1k
-0.14%)
0

Bùi Tiến Dũng

-1k
-0.15%)
0

Lê Bảo

-2k
-0.29%)
0

Phan Văn Đức

-4k
-0.29%)
0

May 2021

May 2021

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

How do we score Influencer?

We look at more than follower numbers. We provide clients custom influencer marketing solutions to reach consumers intimately with seamless brand integrations that focus on quality– not quantity.


We help clients identify and activate relevant influencers who can authentically amplify brand messaging through social conversation and content, leveraging rich analytics to track social growth.


Want to discover which list that match your campaign and category?