January 2020

January 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Phương Tuấn

+319k
+ 47.47%)
10087

Vũ Phạm Đình Thái

+80k
+ 7.71%)
10084

Nguyễn Hà My

+30k
+ 3.25%)
10082

Ngoc Trinh

+27k
+ 1.07%)
10089

Đặng Thị Mỹ Dung

+24k
+ 3.46%)
10077

Hải Nam

+22k
+ 20.28%)
1957

Hiền Hồ

+22k
+ 7.73%)
4564

Ta Anh Duc

+21k
+ 3.26%)
10086

Linh Hoai Vo

+20k
+ 2.36%)
10085

Hoàng Thị Phương Thảo

+17k
+ 19.87%)
1558

January 2020

January 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Đặng Tiến Hoàng

+66k
+ 13.10%)
8472

Đỗ Duy Mạnh

+49k
+ 3.23%)
10083

Chung Thanh Duy

+34k
+ 41.53%)
1648

Nguyễn Minh Quân

+20k
+ 43.86%)
1054

Lê Ngọc Thúy

+19k
+ 35.04%)
1151

Lê Ngọc Sơn

+19k
+ 52.88%)
846

Độ Phùng

+19k
+ 3.42%)
8577

Phan Văn Đức

+18k
+ 1.23%)
10085

Nguyễn Thái Sơn

+17k
+ 13.91%)
2160

Vu Khac Tiep

+16k
+ 2.92%)
8571

January 2020

January 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Nguyễn Quỳnh Anh

+51k
+ 13.38%)
6478

Nguyễn Trúc Anh

+50k
+ 46.03%)
2363

Đỗ Khánh Vân

+42k
+ 8.45%)
7977

Phương Anh Nguyễn

+38k
+ 366.94%)
740

Lê Bảo

+36k
+ 7.92%)
7266

Bùi Xuân Huấn

+35k
+ 7.79%)
7280

Trần Nghĩa

+31k
+ 35.05%)
1852

Hoàng Đức Nhân

+29k
+ 5.16%)
8876

Võ Huỳnh Ngọc Phụng

+29k
+ 16.11%)
300

Nguyễn Thị Mỹ

+21k
+ 58.24%)
90

January 2020

January 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Lê Bảo

+36k
+ 7.92%)
7266

Phan Văn Đức

+18k
+ 1.23%)
10085

Trần Đình Trọng

+13k
+ 1.24%)
10084

Hà Văn Quốc Thắng

+8k
+ 9.05%)
1554

Khả Như Trần

+5k
+ 0.69%)
10077

Nguyễn Hoàng Ly

+3k
+ 2.10%)
2559

Bùi Tiến Dũng

+3k
+ 0.26%)
10080

Chu Duyên

+2k
+ 1.72%)
1848

Khanh Ngo

+
+ 0.04%)
1750

Ngô Hương Dương

-1k
-0.18%)
0

January 2020

January 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

How do we score Influencer?

We look at more than follower numbers. We provide clients custom influencer marketing solutions to reach consumers intimately with seamless brand integrations that focus on quality– not quantity.


We help clients identify and activate relevant influencers who can authentically amplify brand messaging through social conversation and content, leveraging rich analytics to track social growth.


Want to discover which list that match your campaign and category?