fbpx

September 2019

September 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Ngoc Trinh

+53k
+ 2.26%)
10088

Bình Lê

+39k
+ 10.17%)
2163

Lâm Chấn Khang

+32k
+ 4.21%)
4068

Hứa Nhật Khánh Uyên

+28k
+ 10.44%)
1552

Lê Thành Dương

+27k
+ 3.35%)
4267

Nguyễn Bảo Khánh

+22k
+ 2.06%)
5575

Nguyễn Thùy Dương

+20k
+ 20.22%)
650

Phương Tuấn

+19k
+ 4.86%)
2162

Trần Tấn Phát

+19k
+ 34.15%)
344

Bùi Bích Phương

+19k
+ 1.38%)
7170

September 2019

September 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Đoàn Văn Hậu

+29k
+ 2.27%)
6569

Nguyen Hoai Thanh

+26k
+ 28.32%)
650

Phạm Trần Nhật Minh

+25k
+ 19.79%)
749

Độ Phùng

+24k
+ 5.27%)
2460

Đỗ Thu Hương

+23k
+ 34.74%)
452

Thuy Anh Le

+23k
+ 13.01%)
950

Phạm Trang

+20k
+ 15.44%)
751

Đào Văn Thường

+17k
+ 9.41%)
1055

Nguyễn Tiến Tuấn

+16k
+ 7.39%)
1261

Phan Tấn Trung

+16k
+ 6.99%)
1248

September 2019

September 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Mina Young

+45k
+ 27.57%)
1058

Lê Bảo

+41k
+ 11.56%)
2047

Phạm Văn Lộc

+36k
+ 10.84%)
1851

Hàn Hằng

+34k
+ 42.32%)
657

Phạm Anh Minh

+25k
+ 93.41%)
246

Nguyễn Việt Phương Thoa

+21k
+ 6.74%)
1650

Nguyễn Đình Quyền

+19k
+ 114.40%)
135

Thanh Trần

+18k
+ 1.11%)
8474

Thao Nhi Pham

+15k
+ 131.55%)
146

Manh Le

+15k
+ 13.98%)
660

September 2019

September 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Phan Văn Đức

-1k
-0.10%)
7273

Bùi Tiến Dũng

+
+ 0.05%)
5763

Trần Đình Trọng

+
0.00%)
5169

Khả Như Trần

+1k
+ 0.21%)
4164

Ngô Hương Dương

-1k
-0.18%)

Lê Bảo

+41k
+ 11.56%)
2047

Nguyễn Hoàng Ly

+4k
+ 3.26%)
857

Khanh Ngo


-0.17%)
650

Chu Duyên

+1k
+ 1.35%)
653

Hà Văn Quốc Thắng

+1k
+ 1.17%)
455

September 2019

September 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

How do we score Influencer?

We look at more than follower numbers. We provide clients custom influencer marketing solutions to reach consumers intimately with seamless brand integrations that focus on quality– not quantity.


We help clients identify and activate relevant influencers who can authentically amplify brand messaging through social conversation and content, leveraging rich analytics to track social growth.


Want to discover which list that match your campaign and category?