fbpx

Các Đối Tác Chính Thức

Partners

Chương trình hợp tác đặc biệt của SociaLift nhằm tạo điều kiện cho các đối tác là doanh nghiệp (có đầu tư từ YouNet Group) kinh doanh các dịch vụ liên quan đến Influencer có thêm các cơ hội phát triển và mở rộng kinh doanh nhờ tận dụng kho dữ liệu lớn và công nghệ thống kê, đo lường độc quyền trên thị trường của SociaLift.

Đối Tác Triển Khai Dịch Vụ Influencer Marketing

YouNet AM

YouNet AM

YouNet AM là agency đầu tiên ở Việt Nam tập trung và phát triển các dịch vụ liên quan đến hoạt động Advocacy Marketing. YouNet AM là đơn vị đồng sở hữu SociaLift, có toàn quyền kinh doanh/phát triển mọi tính năng trên hệ thống.

Các Đối Tác Về Dịch Vụ Đo Lường và Phân Tích

YouNet Media

YouNet Media

YouNet Media là đơn vị sở hữu hệ thống & công nghệ Social Listening hàng đầu thị trường Việt Nam.

Buzzmetrics

Buzzmetrics

Được thành lập năm 2013, Buzzmetrics tiên phong mang lại giải pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu mạng xã hội, nhằm giúp doanh nghiệp đến gần hơn với người tiêu dùng.

Đăng Ký Chương Trình Đối Tác Cùng SociaLift

Đại diện doanh nghiệp muốn mở rộng mạng lưới khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ, chúng tôi chào đón mọi quy mô doanh nghiệp. Liên hệ chúng tôi để có thêm thông tin về chương trình đối tác.

Dự Án Tham Khảo

Case study

VietnamWorks X SociaLift - Niched Influencer List

Traveloka x YouNet AM - Social Advocacy Campaign

Mercedes x YouNet AM - Social Advocacy Campaign

AIH x SociaLift - Niched Influencer List

Acecook x YouNet AM - Social Advocacy Campaign