fbpx

July 2020

July 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Phuong Nguyen

+167k
+ 178.13%)
0

Esther Luu

+55k
+ 6.57%)
10083

Nguyễn Thanh Tùng

+51k
+ 3.14%)
10078

Phương Tuấn

+40k
+ 3.05%)
10084

Lê Trung Thành

+15k
+ 3.56%)
6673

Ngọc Hà

+15k
+ 83.66%)
448

Ngoc Trinh

+15k
+ 0.56%)
10088

Phương Anh Lê

+14k
+ 5.00%)
4567

Trúc Nhân

+14k
+ 2.61%)
7978

Hải Nam

+12k
+ 3.06%)
6069

July 2020

July 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Nguyễn Vũ Long

+174k
+ 229.69%)
3564

Tô Hà Đông Nghi

+32k
+ 14.60%)
3554

Trần Đặng Đăng Khoa

+29k
+ 9.91%)
4672

Độ Phùng

+24k
+ 2.85%)
10079

Nguyễn Quang Hải

+21k
+ 0.96%)
10074

Bui Hoang Anh

+20k
+ 24.92%)
1229

Hoàng Ny Victoria

+19k
+ 20.86%)
0

Trang Viết

+17k
+ 9.28%)
2949

Trương Tiểu My

+16k
+ 7.50%)
3364

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

+15k
+ 9.30%)
2653

July 2020

July 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Mina Young

+57k
+ 21.16%)
4669

Dang Kim Phuong

+49k
+ 78.75%)
1549

Nghia Tran

+46k
+ 304.13%)
70

Cindy Lư

+38k
+ 43.77%)
1454

Trần Linh

+36k
+ 132.31%)
948

Linh Ngọc Đàm

+30k
+ 2.78%)
10081

Dũng Bá

+27k
+ 94.20%)
742

Thanh Sơn

+25k
+ 32.35%)
1451

Võ Huỳnh Ngọc Phụng

+25k
+ 8.59%)
460

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

+24k
+ 5.44%)
0

July 2020

July 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Phương Tuấn

+40k
+ 3.05%)
10084

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

+15k
+ 9.30%)
2653

Chí Quốc Nguyễn

+9k
+ 1.97%)
7369

Ninh Dương Lan Ngọc

+7k
+ 0.71%)
10082

Lê Bảo

+6k
+ 0.93%)
9670

Phạm Minh Nhật

+5k
+ 1.41%)
6263

Nguyễn Minh Trang

+1k
+ 1.42%)
1951

Manh Le

+
+ 0.41%)
2056

Hiền Hồ


-0.05%)
5167

Nguyễn Bảo Khánh

-8k
-0.71%)
10086

July 2020

July 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Chúng tôi đánh giá tầm ảnh hưởng của Influencer như thế nào?

Không chỉ thể hiện những chỉ số cơ bản như bài viết, tương tác – SociaLift thu thập tự động nội dung và bình luận tất cả những bài viết từ/liên quan Influencer, và phân tích mức độ liên quan đến ngành hàng, mức độ phản hồi và yêu thích của người dùng thông qua công nghệ AI – để đánh giá và phân loại mức độ ảnh hưởng.


Bạn muốn tìm kiếm một danh sách phù hợp với chiến dịch của mình? Liên hệ chúng tôi