May 2019

May 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Phương Tuấn

+69k
+ 76.87%)
855

Nguyễn Bảo Khánh

+54k
+ 6.97%)
4270

Hiền Hồ

+49k
+ 28.71%)
1157

Nguyên Vũ

+40k
+ 259.94%)
344

Ninh Dương Lan Ngọc

+39k
+ 8.38%)
2659

Phi Huyền Trang

+31k
+ 5.20%)
3245

Liên Bỉnh Phát

+30k
+ 41.65%)
654

Lâm Bảo Châu

+26k
+ 104.48%)
342

Ngoc Trinh

+25k
+ 1.16%)
10085

Hứa Nhật Khánh Uyên

+23k
+ 12.86%)
1049

May 2019

May 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Chí Quốc Nguyễn

+36k
+ 13.66%)
1557

Nguyễn Minh Trang

+20k
+ 30.46%)
448

Phạm Minh Nhật

+20k
+ 7.47%)
1453

Thái Trương

+19k
+ 26.58%)
547

Cris Phan

+18k
+ 2.47%)
3857

Độ Phùng

+13k
+ 4.08%)
1850

Nguyễn Bé Vi

+11k
+ 6.96%)
945

Lâm Đình Khoa

+9k
+ 6.37%)
851

Hồ Thức Thuận

+9k
+ 8.11%)
649

Nguyễn Lê

+9k
+ 6.59%)
848

May 2019

May 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Phạm Văn Lộc

+33k
+ 16.36%)
1246

Đỗ Minh Quân

+27k
+ 136.25%)
239

Duy Long Đặng

+23k
+ 4.67%)
2758

Dương Nguyễn Lâm Châu

+21k
+ 109.40%)
239

Lê Bảo

+20k
+ 9.91%)
1248

Phạm Oanh

+15k
+ 39.52%)
338

Nguyễn Việt Phương Thoa

+14k
+ 6.33%)
1249

Bùi Xuân Huấn

+13k
+ 3.31%)
2154

Hồng Đào

+13k
+ 58.20%)
240

Hồ Liên

+12k
+ 63.60%)
246

May 2019

May 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Nguyễn Bảo Khánh

+54k
+ 6.97%)
4270

Ninh Dương Lan Ngọc

+39k
+ 8.38%)
2659

Chí Quốc Nguyễn

+36k
+ 13.66%)
1557

Phạm Minh Nhật

+20k
+ 7.47%)
1453

Lê Bảo

+20k
+ 9.91%)
1248

Hiền Hồ

+49k
+ 28.71%)
1157

Phương Tuấn

+69k
+ 76.87%)
855

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

+4k
+ 4.26%)
652

Nguyễn Minh Trang

+20k
+ 30.46%)
448

Manh Le

+8k
+ 14.81%)
351

May 2019

May 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

How do we score Influencer?

We look at more than follower numbers. We provide clients custom influencer marketing solutions to reach consumers intimately with seamless brand integrations that focus on quality– not quantity.


We help clients identify and activate relevant influencers who can authentically amplify brand messaging through social conversation and content, leveraging rich analytics to track social growth.


Want to discover which list that match your campaign and category?