fbpx

March 2020

March 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Phương Tuấn

+96k
+ 8.78%)
10085

Hải Nam

+51k
+ 24.96%)
3760

Phan Mạnh Quỳnh

+47k
+ 19.15%)
4367

Võ Hoàng Yến

+46k
+ 15.18%)
5164

Lê Thành Dương

+29k
+ 2.91%)
10086

Trung Kê

+25k
+ 55.45%)
1055

Bùi Đại Nghĩa

+25k
+ 5.40%)
7073

Ngoc Trinh

+23k
+ 0.90%)
10089

Ninh Dương Lan Ngọc

+19k
+ 2.15%)
10082

Trần Huyền My

+19k
+ 9.60%)
3254

March 2020

March 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Nguyễn Thái Sơn

+48k
+ 25.62%)
3467

Độ Phùng

+44k
+ 6.52%)
10084

Cris Phan

+33k
+ 2.71%)
10080

Lục Huy

+32k
+ 17.69%)
3160

Nguyễn Trang

+29k
+ 15.92%)
3144

Lâm Đình Khoa

+29k
+ 11.33%)
4161

Lê Ngọc Sơn

+26k
+ 35.21%)
1448

Quang Trung

+24k
+ 4.41%)
8282

Đặng Tiến Hoàng

+23k
+ 4.09%)
8771

Michelle Nguyễn

+20k
+ 88.87%)
651

March 2020

March 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Linh Ngọc Đàm

+69k
+ 7.93%)
10080

Trần Thanh Tâm

+63k
+ 118.35%)
170

Lê Bảo

+57k
+ 10.24%)
8869

Hoàng Trung

+55k
+ 44.37%)
2654

Đỗ Khánh Vân

+45k
+ 8.22%)
8783

Nguyễn Hoàng Ly

+31k
+ 17.03%)
3163

Nguyễn Thuỳ Dương

+26k
+ 15.34%)
2857

Trân Trần

+25k
+ 6.91%)
5673

Quốc Bảo

+25k
+ 12.54%)
3359

Bùi Xuân Huấn

+22k
+ 4.53%)
0

March 2020

March 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Phương Tuấn

+96k
+ 8.78%)
10085

Lê Bảo

+57k
+ 10.24%)
8869

Ninh Dương Lan Ngọc

+19k
+ 2.15%)
10082

Chí Quốc Nguyễn

+14k
+ 3.29%)
6472

Hiền Hồ

+6k
+ 1.85%)
4970

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

+3k
+ 2.40%)
2148

Nguyễn Minh Trang

+
+ 0.66%)
1852

Manh Le

-1k
-1.05%)
2058

Nguyễn Bảo Khánh

-21k
-1.84%)
10083

Phạm Minh Nhật


%)
5865

March 2020

March 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Chúng tôi đánh giá tầm ảnh hưởng của Influencer như thế nào?

Không chỉ thể hiện những chỉ số cơ bản như bài viết, tương tác – SociaLift thu thập tự động nội dung và bình luận tất cả những bài viết từ/liên quan Influencer, và phân tích mức độ liên quan đến ngành hàng, mức độ phản hồi và yêu thích của người dùng thông qua công nghệ AI – để đánh giá và phân loại mức độ ảnh hưởng.


Bạn muốn tìm kiếm một danh sách phù hợp với chiến dịch của mình? Liên hệ chúng tôi