fbpx

May 2020

May 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Mai Hồng Ngọc

+82k
+ 11.52%)
10086

Phương Tuấn

+73k
+ 5.88%)
10085

Nguyễn Thùy Dương

+47k
+ 41.80%)
2351

Hải Nam

+44k
+ 12.77%)
5666

Như Huỳnh

+40k
+ 82.55%)
1348

Hứa Nhật Khánh Uyên

+36k
+ 8.04%)
6969

Phương Trinh

+27k
+ 8.02%)
5258

Trần Thị Nhã Phương

+26k
+ 3.47%)
0

Lê Trung Thành

+26k
+ 6.41%)
6264

Linh Hoai Vo

+25k
+ 2.85%)
10084

May 2020

May 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Độ Phùng

+65k
+ 8.34%)
10083

Lâm Đình Khoa

+37k
+ 14.21%)
0

Hoàng Ny Victoria

+27k
+ 55.59%)
1149

Linh Jace

+25k
+ 40.33%)
1256

Yến Trâm

+21k
+ 54.15%)
948

Giang Quốc Nghiệp

+20k
+ 21.11%)
1748

Nguyễn Thái Sơn

+19k
+ 6.63%)
4470

Tuan Le

+18k
+ 18.67%)
1747

Hồ Thức Thuận

+17k
+ 8.70%)
3256

Nam Đình Võ

+17k
+ 6.62%)
3963

May 2020

May 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Vũ Thanh Quỳnh

+75k
+ 121.19%)
1957

Võ Huỳnh Ngọc Phụng

+46k
+ 18.44%)
430

Nguyễn Quỳnh Anh

+35k
+ 6.55%)
8282

Linh Ngọc Đàm

+32k
+ 3.11%)
10080

Tân Thị Ái Trâm

+30k
+ 11.47%)
4269

Trần Sơn Tùng ✓

+29k
+ 28.61%)
1553

Hoàng Trung

+24k
+ 9.00%)
4258

Trần Thanh Tâm

+22k
+ 10.19%)
0

Phạm Thu Trang

+22k
+ 3.78%)
8885

Chau Pham

+21k
+ 193.58%)
549

May 2020

May 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Phương Tuấn

+73k
+ 5.88%)
10085

Lê Bảo

+15k
+ 2.48%)
9469

Ninh Dương Lan Ngọc

+12k
+ 1.19%)
10082

Chí Quốc Nguyễn

+11k
+ 2.33%)
7173

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

+6k
+ 4.31%)
2348

Hiền Hồ

+6k
+ 1.82%)
5068

Phạm Minh Nhật

+3k
+ 0.93%)
6164

Nguyễn Minh Trang

+1k
+ 1.24%)
1951

Manh Le


-0.51%)
2056

Nguyễn Bảo Khánh

-6k
-0.59%)
10085

May 2020

May 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Chúng tôi đánh giá tầm ảnh hưởng của Influencer như thế nào?

Không chỉ thể hiện những chỉ số cơ bản như bài viết, tương tác – SociaLift thu thập tự động nội dung và bình luận tất cả những bài viết từ/liên quan Influencer, và phân tích mức độ liên quan đến ngành hàng, mức độ phản hồi và yêu thích của người dùng thông qua công nghệ AI – để đánh giá và phân loại mức độ ảnh hưởng.


Bạn muốn tìm kiếm một danh sách phù hợp với chiến dịch của mình? Liên hệ chúng tôi