fbpx

August 2020

August 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Nguyễn Hương Giang

+423k
+ 38.17%)
1000

Đan Le

+118k
+ 15.17%)
1000

Hòa Nguyễn

+83k
+ 6.39%)
1000

Kay Trần

+79k
+ 13.39%)
970

Nguyễn Đức Phúc

+63k
+ 10.21%)
970

Dương Ngọc Khả Trang

+53k
+ 26.79%)
360

Nguyễn Thanh Tùng

+50k
+ 2.74%)
1000

Phương Tuấn

+37k
+ 2.72%)
1000

Esther Luu

+29k
+ 3.21%)
1000

Ninh Dương Lan Ngọc

+24k
+ 2.31%)
1000

August 2020

August 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Độ Phùng

+48k
+ 5.28%)
1000

Thuy Anh Le

+42k
+ 19.54%)
370

Ngân Huỳnh

+39k
+ 19.36%)
350

Dương Hằng Nga

+24k
+ 46.13%)
110

Võ Thị Ngọc Ngân

+24k
+ 2.82%)
1000

Bang Cuong

+21k
+ 10.60%)
320

Tran Hung

+20k
+ 162.49%)
50

Lâm Đình Khoa

+20k
+ 6.41%)
480

Linh Nguyen

+20k
+ 79.15%)
70

Phan Nhi

+19k
+ 2.18%)
1000

August 2020

August 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Tống Đông Khuê

+74k
+ 170.35%)
170

Tuan Hai

+45k
+ 186.20%)
100

Phạm Tuấn Hải

+41k
+ 52.90%)
170

Phan Yến

+27k
+ 57.35%)
110

Nguyễn Ngọc Hải Vân

+27k
+ 84.70%)
90

Ben Pham

+27k
+ 100.55%)
80

Lưu Ngọc Duyên

+26k
+ 12.40%)
350

Lã Thành Long

+25k
+ 108.91%)
70

Phạm Thế Thịnh

+22k
+ 14.68%)
260

Võ Huỳnh Ngọc Phụng

+21k
+ 4.31%)
740

August 2020

August 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Phương Tuấn

+37k
+ 2.72%)
1000

Ninh Dương Lan Ngọc

+24k
+ 2.31%)
1000

Chí Quốc Nguyễn

+18k
+ 3.58%)
780

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

+16k
+ 9.06%)
290

Phạm Minh Nhật

+7k
+ 1.78%)
630

Lê Bảo

+5k
+ 0.80%)
980

Manh Le

+3k
+ 2.22%)
210

Nguyễn Minh Trang

+1k
+ 0.96%)
200

Hiền Hồ


-0.16%)
500

Nguyễn Bảo Khánh

-7k
-0.63%)
1000

August 2020

August 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Chúng tôi đánh giá tầm ảnh hưởng của Influencer như thế nào?

Không chỉ thể hiện những chỉ số cơ bản như bài viết, tương tác – SociaLift thu thập tự động nội dung và bình luận tất cả những bài viết từ/liên quan Influencer, và phân tích mức độ liên quan đến ngành hàng, mức độ phản hồi và yêu thích của người dùng thông qua công nghệ AI – để đánh giá và phân loại mức độ ảnh hưởng.


Bạn muốn tìm kiếm một danh sách phù hợp với chiến dịch của mình? Liên hệ chúng tôi