fbpx

October 2019

October 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Ngoc Trinh

+50k
+ 2.07%)
10088

Huỳnh Phương

+46k
+ 5.99%)
10077

Nguyễn Thị Phương Thanh

+36k
+ 5.91%)
9676

Vũ Phạm Đình Thái

+35k
+ 3.58%)
10085

Nguyễn Bảo Khánh

+33k
+ 3.01%)
10089

Phương Tuấn

+33k
+ 7.71%)
6877

Vinh Xuân Hoàng

+30k
+ 3.63%)
10076

Bình Lê

+23k
+ 5.54%)
6873

Hứa Nhật Khánh Uyên

+22k
+ 7.63%)
4862

Trần Huyền My

+20k
+ 12.46%)
2752

October 2019

October 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Thắng Anh Lê

+59k
+ 34.21%)
2653

Vũ Hồng Thắng

+35k
+ 64.38%)
1046

Trương Tại Tiến

+29k
+ 5.93%)
7970

Quan Pham Anh

+24k
+ 3.50%)
10086

Phan Tấn Trung

+24k
+ 9.66%)
4056

Vũ Minh Hiếu

+23k
+ 23.02%)
1645

Lena Lena

+22k
+ 7.03%)
5059

Phạm Trang

+21k
+ 14.02%)
2556

Đào Văn Thường

+21k
+ 10.46%)
3460

Độ Phùng

+20k
+ 4.23%)
7675

October 2019

October 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Hồ Liên

+30k
+ 41.37%)
1152

Lã Thị Bích

+23k
+ 57.62%)
657

Ha Thanh Phuc

+20k
+ 20.99%)
1847

Hoàng Thanh Thuỷ

+20k
+ 82.44%)
750

Tuyết Nga Nguyễn

+20k
+ 141.86%)
548

Mina Young

+19k
+ 9.21%)
3466

Anthy Pham

+19k
+ 65.03%)
848

Luke Nguyen

+19k
+ 54.75%)
536

Nguyễn Mộng Thường

+19k
+ 22.44%)
1344

Dzung Nguyen

+18k
+ 29.57%)
1145

October 2019

October 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Nguyễn Bảo Khánh

+33k
+ 3.01%)
10089

Ninh Dương Lan Ngọc

+15k
+ 1.93%)
10081

Phương Tuấn

+33k
+ 7.71%)
6877

Lê Bảo

+17k
+ 4.23%)
6462

Chí Quốc Nguyễn

+20k
+ 5.61%)
5672

Phạm Minh Nhật

+9k
+ 2.68%)
5159

Hiền Hồ

+1k
+ 0.50%)
4264

Manh Le

+10k
+ 8.09%)
2161

Nguyễn Minh Trang

+1k
+ 1.19%)
1956

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

+
+ 0.40%)
1851

October 2019

October 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

How do we score Influencer?

We look at more than follower numbers. We provide clients custom influencer marketing solutions to reach consumers intimately with seamless brand integrations that focus on quality– not quantity.


We help clients identify and activate relevant influencers who can authentically amplify brand messaging through social conversation and content, leveraging rich analytics to track social growth.


Want to discover which list that match your campaign and category?