July 2019

July 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Ninh Dương Lan Ngọc

+112k
+ 18.27%)
3661

Nguyễn Thanh Tùng

+100k
+ 6.90%)
7871

Lê Thành Dương

+100k
+ 15.29%)
3862

Mai Hồng Ngọc

+99k
+ 25.39%)
2562

Phạm Duy Thuận

+82k
+ 19.02%)
2663

Trần Bảo Bảo

+81k
+ 5.43%)
7971

Nguyễn Bảo Khánh

+74k
+ 8.33%)
4974

Liên Bỉnh Phát

+72k
+ 32.08%)
1556

Phương Tuấn

+69k
+ 29.41%)
1559

Nguyễn Quốc Trường

+54k
+ 17.16%)
1860

July 2019

July 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Cris Phan

+130k
+ 14.36%)
5265

Quang Trung

+61k
+ 15.31%)
2365

Quan Pham Anh

+34k
+ 5.63%)
3268

Vũ Hồng Thắng

+27k
+ 102.40%)
354

Độ Phùng

+27k
+ 7.07%)
2150

Trịnh Hoàng Nam

+26k
+ 4.70%)
3057

Phạm Trang

+22k
+ 23.10%)
648

Phạm Minh Nhật

+22k
+ 7.18%)
1756

Chí Quốc Nguyễn

+20k
+ 6.17%)
1857

Anh Tuấn Vũ

+20k
+ 18.80%)
649

July 2019

July 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Mai Quỳnh Anh

+112k
+ 19.87%)
3461

Phạm Thế Thịnh

+26k
+ 26.50%)
644

Bảo Hân Nguyễn

+25k
+ 5.97%)
2365

Hoàng Đức Nhân

+23k
+ 5.50%)
2362

Thảo Phạm

+22k
+ 6.21%)
2066

Nguyễn Thuý Vi

+22k
+ 3.87%)
3152

Hàn Hằng

+21k
+ 71.61%)
349

Lê Bảo

+19k
+ 6.70%)
1648

Thanh Trần

+18k
+ 1.15%)
8373

Nguyễn Khánh Linh

+17k
+ 30.95%)
443

July 2019

July 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Nguyễn Bảo Khánh

+74k
+ 8.33%)
4974

Ninh Dương Lan Ngọc

+112k
+ 18.27%)
3661

Chí Quốc Nguyễn

+20k
+ 6.17%)
1857

Phạm Minh Nhật

+22k
+ 7.18%)
1756

Lê Bảo

+19k
+ 6.70%)
1648

Phương Tuấn

+69k
+ 29.41%)
1559

Hiền Hồ

+7k
+ 2.98%)
1359

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

+
+ 0.55%)
651

Nguyễn Minh Trang

+6k
+ 5.84%)
554

Manh Le

+7k
+ 9.49%)
451

July 2019

July 2019

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

How do we score Influencer?

We look at more than follower numbers. We provide clients custom influencer marketing solutions to reach consumers intimately with seamless brand integrations that focus on quality– not quantity.


We help clients identify and activate relevant influencers who can authentically amplify brand messaging through social conversation and content, leveraging rich analytics to track social growth.


Want to discover which list that match your campaign and category?